دستگاه لوله بر CNC

گروه کارآفرینان صنایع داود واردکننده‌ی دستگاه‌های برش CNC، نصب و راه‌اندازی محصولات همواره بخش مهمی از کار ما بوده است.